göñül gözü

göñül gözü

Kalp gözü, basiret.


göñül gözü için benzer kelimeler


göñül gözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'ñ', 'ü', 'l', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
göñül gözü kelimesinin tersten yazılışı üzög lüñög diziliminde gösterilir.