göze görkem

göze görkem

Göze hoş görünen, gösterişli, dikkat çeken (kimse)


göze görkem için benzer kelimeler


göze görkem, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'e', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'k', 'e', 'm', şeklindedir.
göze görkem kelimesinin tersten yazılışı mekrög ezög diziliminde gösterilir.