göze

göze

a. 1. anat. ve biy. Hücre. 2. hlk. Su kaynağı.


göze

Suyun çıktığı yer, kaynak.


göze

1. bk. göz (III)-1. 2. Çeşme. 3. İlkbaharda çıkıp yazın kaybolan su.


göze

Köşe, kenar.


göze

Suların kenarında olan küçük çayırlık.


göze

Hücre.


göze

Atların ayağına takılan köstek.


göze

Testi.


göze

Dam: Kırlangıçlar gözeye yuva yapmışlar.


göze

Saman dökmek için evin damında açılan delik.


göze

Su akıntısını kolaylaştıran, toprak damlardaki eyiklik.


göze

Hıyar dikmek için açılan çukur.


göze

Buğday, toprak vb. şeyler elenen iri gözlü büyük kalbur.


göze

Oda.


göze

Güzel.


göze

Süzgeç.


göze

< T. göz+e: Kendiliğinden kaynayan, su kaynağı (Erzincan Merkez)


göze

< ET göz+el: Güzel (Erzincan Merkez)


göze

Kaynak


göze

Kaynak; çeşme; pınar; menşe


göze

Oda, bir gözcük oda


göze İng. cell
göze

bk. kaynak.


göze İng. cell

Isı, ışık, kimyasal etkileşim gibi olaylar sonucu oluşan yük-süren kuvvet kaynağı.


göze İng. celi

İki yanı saydam küçük kap.


göze Osm. hücre

(botanik, biyoloji)


göze İng. mesh

Ağ ipliği veya ağ yapımında kullanılan başka bir materyalle çevrilmiş düzenli bir açıklık.


göze İng. cell

Bir dağılım çizelgesinde bir sıranın bir dikeçle kesiştiği yer ya da iki değişkenin karşılıklı değerlerinin belirlendiği altbölüm. bk. çizelge.

I) Yün çoraplara, örme yoluyla yapılan yama. (Esnemez, İnönü -Eskişehir)

II) 1. bk. gözecik 2. Toprak damlı evlerin tavanı. (Çarıksaray, Yukarıdinek *Şarkikaraağaç -Isparta)


göze İng. cell

Bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birliği. Genel olarak gözle görülemeyecek kadar küçük olup azçok farklılaşmış ve yarı geçirici bir göze zarı ile çevrili bir sitoplâzma yığını ile bunun ortasında bulunan bir çekirdekten oluşur.


göze

Örme, örgü, yama.


Göze Köken: T.

Cinsiyet: Kız 1. Kaynak. 2. Suların kıyılarında olan küçük çayır. 3. Hücre. 4. Örme, örgü. 5. Sonbaharda çıkıp yazın kaybolan su.


göze için benzer kelimeler


göze, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'e', şeklindedir.
göze kelimesinin tersten yazılışı ezög diziliminde gösterilir.