güçlü piyasa etkinliği

güçlü piyasa etkinliği

bk. etkin piyasa önsavı


güçlü piyasa etkinliği için benzer kelimeler


güçlü piyasa etkinliği, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'ç', 'l', 'ü', ' ', 'p', 'i', 'y', 'a', 's', 'a', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
güçlü piyasa etkinliği kelimesinin tersten yazılışı iğilnikte asayip ülçüg diziliminde gösterilir.