etkinliği zayıf piyasa

etkinliği zayıf piyasa İng. weakly efficient market

Fiyatların, yalnızca geçmiş verilerden elde edilen bilgileri yansıttığı hisse senedi piyasası. krş. etkin piyasa önsavı, yarı etkin piyasa


etkinliği zayıf piyasa için benzer kelimeler


etkinliği zayıf piyasa, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'k', 'i', 'n', 'l', 'i', 'ğ', 'i', ' ', 'z', 'a', 'y', 'ı', 'f', ' ', 'p', 'i', 'y', 'a', 's', 'a', şeklindedir.
etkinliği zayıf piyasa kelimesinin tersten yazılışı asayip fıyaz iğilnikte diziliminde gösterilir.