boş zaman etkinliği

boş zaman etkinliği İng. recreation

Kişinin boş zamanlarında isteyerek uğraştığı ve ruhça, bedence dinlenip gevşemesine yardım eden etkinlikler.


boş zaman etkinliği İng. recreation

Bireylerin ya da. toplumsal kümelerin, boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve eğlendirici etkinliklere verilen ad.


boş zaman etkinliği için benzer kelimeler


boş zaman etkinliği, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ş', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
boş zaman etkinliği kelimesinin tersten yazılışı iğilnikte namaz şob diziliminde gösterilir.