gel zaman git zaman

gel zaman git zaman

“aradan oldukça uzun bir zaman geçtikten sonra” anlamında kullanılan bir söz: “Gel zaman git zaman bu kadının bir kızı olmuş.” -E. Şafak.


gel zaman git zaman için benzer kelimeler


gel zaman git zaman, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'g', 'i', 't', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
gel zaman git zaman kelimesinin tersten yazılışı namaz tig namaz leg diziliminde gösterilir.