zaman zaman

zaman zaman

zf. Ara sıra: “Kendisini zaman zaman tutan bu nöbetten kurtulmaya çalıştı.” -S. Kocagöz.


zaman zaman için benzer kelimeler


zaman zaman, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
zaman zaman kelimesinin tersten yazılışı namaz namaz diziliminde gösterilir.