açık zaman

açık zaman

a. tek. Tutkalın yüzeye sürülmesi ile malzemelerin sıkıştırılması arasında geçen süre.


açık zaman için benzer kelimeler


açık zaman, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
açık zaman kelimesinin tersten yazılışı namaz kıça diziliminde gösterilir.