güvenli kilit

güvenli kilit Osm. yale kilit

Silindir biçimindeki kapama düzeni ve çok kertikli anahtarı ile öbür kilitlerden daha çok güven sağlayan bir tür kilit.


güvenli kilit için benzer kelimeler


güvenli kilit, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', 'l', 'i', ' ', 'k', 'i', 'l', 'i', 't', şeklindedir.
güvenli kilit kelimesinin tersten yazılışı tilik ilnevüg diziliminde gösterilir.