güvenli parola doğrulaması

güvenli parola doğrulaması İng. secure password authentication (SPA)

(GPD)


güvenli parola doğrulaması için benzer kelimeler


güvenli parola doğrulaması, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', 'l', 'i', ' ', 'p', 'a', 'r', 'o', 'l', 'a', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
güvenli parola doğrulaması kelimesinin tersten yazılışı ısamalurğod alorap ilnevüg diziliminde gösterilir.