istemci kimlik doğrulaması

istemci kimlik doğrulaması İng. client authentication

istemci kimlik doğrulaması için benzer kelimeler


istemci kimlik doğrulaması, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'c', 'i', ' ', 'k', 'i', 'm', 'l', 'i', 'k', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
istemci kimlik doğrulaması kelimesinin tersten yazılışı ısamalurğod kilmik icmetsi diziliminde gösterilir.