istemci/sunucu uygulaması

istemci/sunucu uygulaması İng. client/server application

istemci/sunucu uygulaması için benzer kelimeler


istemci/sunucu uygulaması, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'c', 'i', '/', 's', 'u', 'n', 'u', 'c', 'u', ' ', 'u', 'y', 'g', 'u', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
istemci/sunucu uygulaması kelimesinin tersten yazılışı ısamalugyu ucunus/icmetsi diziliminde gösterilir.