istemci/sunucu

istemci/sunucu İng. client/server

istemci/sunucu için benzer kelimeler


istemci/sunucu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'c', 'i', '/', 's', 'u', 'n', 'u', 'c', 'u', şeklindedir.
istemci/sunucu kelimesinin tersten yazılışı ucunus/icmetsi diziliminde gösterilir.