bağımsız istemci

bağımsız istemci İng. independent client

bağımsız istemci için benzer kelimeler


bağımsız istemci, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', 's', 'ı', 'z', ' ', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'c', 'i', şeklindedir.
bağımsız istemci kelimesinin tersten yazılışı icmetsi zısmığab diziliminde gösterilir.