istemci sunucu modeli

istemci sunucu modeli İng. client-server model

istemci sunucu modeli için benzer kelimeler


istemci sunucu modeli, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'c', 'i', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'c', 'u', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
istemci sunucu modeli kelimesinin tersten yazılışı iledom ucunus icmetsi diziliminde gösterilir.