güvenli yetkilendirme

güvenli yetkilendirme İng. secure authentication

güvenli yetkilendirme için benzer kelimeler


güvenli yetkilendirme, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', 'l', 'i', ' ', 'y', 'e', 't', 'k', 'i', 'l', 'e', 'n', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
güvenli yetkilendirme kelimesinin tersten yazılışı emridneliktey ilnevüg diziliminde gösterilir.