güvenli sığınak etkisi

güvenli sığınak etkisi İng. safe haven effects

Uygulanan veya beklenen yüksek vergi oranları, mülkiyet haklarına getirilebilecek olası kısıtlamalar veya olası iktisadi kriz beklentisi yüzünden iktisadi karar birimlerinin fonlarını bu tür iktisadi kısıtlama ve risklerin olmadığı daha güvenli ülkelere aktarması.


güvenli sığınak etkisi için benzer kelimeler


güvenli sığınak etkisi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', 'l', 'i', ' ', 's', 'ı', 'ğ', 'ı', 'n', 'a', 'k', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
güvenli sığınak etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte kanığıs ilnevüg diziliminde gösterilir.