hab

habFar. ¬v¥b

a. (ha:b) esk. Uyku.


hab

Gaflet, uyku

< Ar. habb) hap, ilaç


hab

< ET kap (?): imece usulüyle süt biriktirme. || hab etmek: kaptan kaba aktarmak (daha çok süt hakkında söylenir). || hab evi: sütün 'hab' işlemine tabi tutulduğu ev


hab için benzer kelimeler


hab, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, b harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'b', şeklindedir.
hab kelimesinin tersten yazılışı bah diziliminde gösterilir.