hab etmek

hab etmek

Süt, su vb. şeyleri yetişmeyen köylüler, sırayla ve karşılıklı ödünç alıp vererek yardımlaşmak.


hab etmek

Bir sıvıyı kaptan kaba boşaltmak.


hab etmek

Çocuk dilinde yemek, yutmak.


hab etmek için benzer kelimeler


hab etmek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'b', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
hab etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte bah diziliminde gösterilir.