sâf-î hâb

sâf-î hâb

Saff-ı harp


sâf-î hâb için benzer kelimeler


sâf-î hâb, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, b harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'â', 'f', '-', 'î', ' ', 'h', 'â', 'b', şeklindedir.
sâf-î hâb kelimesinin tersten yazılışı bâh î-fâs diziliminde gösterilir.