katı saf rastsallık

katı saf rastsallık İng. strict white noise
katı saf rastsallık İng. SWN

katı saf rastsallık için benzer kelimeler


katı saf rastsallık, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', ' ', 's', 'a', 'f', ' ', 'r', 'a', 's', 't', 's', 'a', 'l', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
katı saf rastsallık kelimesinin tersten yazılışı kıllastsar fas ıtak diziliminde gösterilir.