saf rastsallık

saf rastsallık İng. white noise

saf rastsallık için benzer kelimeler


saf rastsallık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'f', ' ', 'r', 'a', 's', 't', 's', 'a', 'l', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
saf rastsallık kelimesinin tersten yazılışı kıllastsar fas diziliminde gösterilir.