saf azel piyasası

saf azel piyasası İng. pure oligopoly

Türdeş malların satıldığı azel piyasası. krş. farklılaştırılmış azel piyasası


saf azel piyasası için benzer kelimeler


saf azel piyasası, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'f', ' ', 'a', 'z', 'e', 'l', ' ', 'p', 'i', 'y', 'a', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
saf azel piyasası kelimesinin tersten yazılışı ısasayip leza fas diziliminde gösterilir.