sef-i hab

sef-i hab

bk. sâf-î hâb


sef-i hab için benzer kelimeler


sef-i hab, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, b harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'f', '-', 'i', ' ', 'h', 'a', 'b', şeklindedir.
sef-i hab kelimesinin tersten yazılışı bah i-fes diziliminde gösterilir.