halat ızgarası

halat ızgarası

a. den. Güvertede halat yığınının hızlı kurumasını, altında su birikmemesini sağlayan tahta ızgara.


halat ızgarası için benzer kelimeler


halat ızgarası, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'a', 't', ' ', 'ı', 'z', 'g', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
halat ızgarası kelimesinin tersten yazılışı ısaragzı talah diziliminde gösterilir.