koruma ızgarası

koruma ızgarası İng. guard

Bir lamba ya da ışıklığı vurmalara karşı koruyan ya da kırılma sonucu cam kırıklarının düşmesini engelleyen ızgara.


koruma ızgarası için benzer kelimeler


koruma ızgarası, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'r', 'u', 'm', 'a', ' ', 'ı', 'z', 'g', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
koruma ızgarası kelimesinin tersten yazılışı ısaragzı amurok diziliminde gösterilir.