halka kıkırdak

halka kıkırdak Osm. gudrûf-ı halkavî

Gırtlağın, kıkırdaktan oluşan ve yüzük kaşına benzeyen tarafı arkaya çevrilmiş olarak nefes borusunun üstüne oturtulmuş bulunan ve öteki kıkırdaklara taban işlevi gören halka biçimindeki parçası bk. gırtlak.


halka kıkırdak için benzer kelimeler


halka kıkırdak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', 'a', ' ', 'k', 'ı', 'k', 'ı', 'r', 'd', 'a', 'k', şeklindedir.
halka kıkırdak kelimesinin tersten yazılışı kadrıkık aklah diziliminde gösterilir.