harfin üst çıkıntısı

harfin üst çıkıntısı İng. ascender
harfin üst çıkıntısı İng. ascent

harfin üst çıkıntısı için benzer kelimeler


harfin üst çıkıntısı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'r', 'f', 'i', 'n', ' ', 'ü', 's', 't', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
harfin üst çıkıntısı kelimesinin tersten yazılışı ısıtnıkıç tsü nifrah diziliminde gösterilir.