karga burun çıkıntısı

karga burun çıkıntısı Osm. nütû-ı gurâbî

(biyoloji zooloji)


karga burun çıkıntısı için benzer kelimeler


karga burun çıkıntısı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'g', 'a', ' ', 'b', 'u', 'r', 'u', 'n', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
karga burun çıkıntısı kelimesinin tersten yazılışı ısıtnıkıç nurub agrak diziliminde gösterilir.