dirsek çıkıntısı

dirsek çıkıntısı Fr. Olécrane
dirsek çıkıntısı Osm. nütû-ü mirfakî

(biyoloji)


dirsek çıkıntısı için benzer kelimeler


dirsek çıkıntısı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 's', 'e', 'k', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
dirsek çıkıntısı kelimesinin tersten yazılışı ısıtnıkıç kesrid diziliminde gösterilir.