kargaburun çıkıntısı

kargaburun çıkıntısı İng. coracoid process

Omuz kemerinin göğüs kemiği ile kürek kemiği arasında bulunan bir parçası.


kargaburun çıkıntısı İng. coracoid process

(Yun. korax = karga): Omuz kemerinin göğüs kemiği ile kürek kemiği arasında bulunan bir parçası.


kargaburun çıkıntısı için benzer kelimeler


kargaburun çıkıntısı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'g', 'a', 'b', 'u', 'r', 'u', 'n', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
kargaburun çıkıntısı kelimesinin tersten yazılışı ısıtnıkıç nurubagrak diziliminde gösterilir.