kargaburun

kargaburun

1. Kapı mandalı. 2. Yangın söndürme işlerinde kullanılan ucu eğri demir çengel.


kargaburun

1. Uzunca ceviz. 2. Salamura için uzun ve iri bir çeşit zeytin.


kargaburun

1. Uç kısmı yuvarlak kıskaç. (-Bursa) 2. Yerli menteşelerdeki sivri kısım. (İlyaslı -Uşak)


kargaburun için benzer kelimeler


kargaburun, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'g', 'a', 'b', 'u', 'r', 'u', 'n', şeklindedir.
kargaburun kelimesinin tersten yazılışı nurubagrak diziliminde gösterilir.