hazır değer

hazır değer

a. ekon. Önceden belirlenmiş değer.


hazır değer için benzer kelimeler


hazır değer, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'z', 'ı', 'r', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
hazır değer kelimesinin tersten yazılışı reğed rızah diziliminde gösterilir.