hazır değerler

hazır değerler

bk. birinci dereceden likit varlıklar


hazır değerler için benzer kelimeler


hazır değerler, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'z', 'ı', 'r', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
hazır değerler kelimesinin tersten yazılışı relreğed rızah diziliminde gösterilir.