hazır

hazır Ar. §¥øir

sf. 1. Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya. 2. Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: Yemek hazır, buyurun. 3. Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: Hazır elbise. Hazır ayakkabı. 4. zf. Bir işi yapmak için gereken her şey tamamlanmış olarak: “İçindeki her şeyle birlikte dünyayı fethetmeye artık kendilerini hazır hissediyorlardı.” -İ. O. Anar. 5. zf. Bu fırsattan yararlanarak: “Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım.” -R. N. Güntekin.

< Ar. hâzır) hazır


hazır İng. ready
hâzır

anık. ~ lar arasında: anıklar arasında.


hazır için benzer kelimeler


hazır, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'z', 'ı', 'r', şeklindedir.
hazır kelimesinin tersten yazılışı rızah diziliminde gösterilir.