hem kaçar hem davul çalar

hem kaçar hem davul çalar

“işi yapmaktan çekindiği hâlde yine de yapar” anlamında kullanılan bir söz.


hem kaçar hem davul çalar için benzer kelimeler


hem kaçar hem davul çalar, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'm', ' ', 'k', 'a', 'ç', 'a', 'r', ' ', 'h', 'e', 'm', ' ', 'd', 'a', 'v', 'u', 'l', ' ', 'ç', 'a', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
hem kaçar hem davul çalar kelimesinin tersten yazılışı ralaç luvad meh raçak meh diziliminde gösterilir.