hem ... hem ...

hem ... hem ...

bağ. Birden fazla özne, tümleç veya fiili birlikte kabul etmek için, bunlardan önce yer alan kelimelerin başlarına getirilen tekrarlamalı bağlaç, ne ... ne ... karşıtı: “Şiir üzerinde hem tecrübem fazla hem bilgim.” -O. V. Kanık.


hem ... hem ... için benzer kelimeler


hem ... hem ..., 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, . harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'm', ' ', '.', '.', '.', ' ', 'h', 'e', 'm', ' ', '.', '.', '.', şeklindedir.
hem ... hem ... kelimesinin tersten yazılışı ... meh ... meh diziliminde gösterilir.