hem suçlu hem güçlü

hem suçlu hem güçlü

“gerçek suçlu kendi olduğu hâlde başkalarını suçlayan” anlamında kullanılan bir söz.


hem suçlu hem güçlü için benzer kelimeler


hem suçlu hem güçlü, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'm', ' ', 's', 'u', 'ç', 'l', 'u', ' ', 'h', 'e', 'm', ' ', 'g', 'ü', 'ç', 'l', 'ü', şeklindedir.
hem suçlu hem güçlü kelimesinin tersten yazılışı ülçüg meh ulçus meh diziliminde gösterilir.