herenge almak

herenge almak

Bir şeyi altına destek koyarak yükseltmek: Bu sene bağı herenge aldım.


herenge almak için benzer kelimeler


herenge almak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'r', 'e', 'n', 'g', 'e', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
herenge almak kelimesinin tersten yazılışı kamla egnereh diziliminde gösterilir.