hidrografi

hidrografi Fr. hydrographie

a. Su bilgisi.


hidrografi İng. hydrography

Bir su kütlesinin fiziksel özelliklerinin ölçülmesi.


hidrografi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'd', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'f', 'i', şeklindedir.
hidrografi kelimesinin tersten yazılışı ifargordih diziliminde gösterilir.