hidrokarbon

hidrokarbon Fr. hydrocarbone

a. (hidro'karbon) kim. Karbon ve hidrojen birleşiği, hidrokarbür.


hidrokarbon İng. hydrocarbon

Sadece hidrojen ve karbondan oluşan bileşik.


hidrokarbon İng. hydrocarbon

Yalnızca karbon ve hidrojen öğelerinden oluşan bileşik.


hidrokarbon İng. hydrocarbon, carbon hydride

Sadece C ve H'den oluşan ve sayıları oldukça çok olan bileşikler. Alifatik hidrokarbonlar; genellikle zincirler halinde C atomları içeren bileşikler. Aromatik hidrokarbonlar; Bir veya daha çok aromatik halkalı hidrokarbonlar. Doymuş hidrokarbonlar; Karbonun 4 değerliği de doymuş, C atomları arasında tek bağ bulunan hidrokarbonlar. Doymamış hidrokarbonlar; C atomları arasında çifte veya üçlü bağ bulunan hidrokarbonlar. Karbon hidrür. Hidrokarbon serileri genel formülleri alkanlar, parafinler, metan serileri CnH2n+2 Alkenler, olefinler, etilen serileri CnH2n Alkinler, asetilenler, etin serileri CnH2n.


hidrokarbon İng. hydrocarbon

Karbon ile hidrojenin bileşiminden doğup, ısıl işlemlerde kullanılan gaz ve madensel yağların bileşikleri .


hidrokarbon İng. hydrocarbon

Yalnızca hidrojen ve karbondan oluşan bileşik.


hidrokarbon için benzer kelimeler


hidrokarbon, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'd', 'r', 'o', 'k', 'a', 'r', 'b', 'o', 'n', şeklindedir.
hidrokarbon kelimesinin tersten yazılışı nobrakordih diziliminde gösterilir.