hidroksi naftalin

hidroksi naftalin

bk. naftol


hidroksi naftalin için benzer kelimeler


hidroksi naftalin, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'd', 'r', 'o', 'k', 's', 'i', ' ', 'n', 'a', 'f', 't', 'a', 'l', 'i', 'n', şeklindedir.
hidroksi naftalin kelimesinin tersten yazılışı nilatfan iskordih diziliminde gösterilir.