hingilim

hingilim

Yersiz yapılan gürültü, patırtı.


hingilim için benzer kelimeler


hingilim, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
hingilim kelimesinin tersten yazılışı milignih diziliminde gösterilir.