hingilim şingilim

hingilim şingilim

Bir iş yaparken, bir yere gelirken saygısızca davranmayı anlatır.


hingilim şingilim için benzer kelimeler


hingilim şingilim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', 'i', 'm', ' ', 'ş', 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
hingilim şingilim kelimesinin tersten yazılışı miligniş milignih diziliminde gösterilir.