hingilim atmak

hingilim atmak

Keyfine göre gezip eğlenmek, fink atmak.


hingilim atmak için benzer kelimeler


hingilim atmak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', 'i', 'm', ' ', 'a', 't', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
hingilim atmak kelimesinin tersten yazılışı kamta milignih diziliminde gösterilir.