hint kozu ağacı

hint kozu ağacı Fr. Lodoicée

hint kozu ağacı için benzer kelimeler


hint kozu ağacı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'n', 't', ' ', 'k', 'o', 'z', 'u', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
hint kozu ağacı kelimesinin tersten yazılışı ıcağa uzok tnih diziliminde gösterilir.