hipertrofik nöropati

hipertrofik nöropati İng. hypertrophic neuropathy

Tibet çoban köpeklerinde, Schwann hücrelerinin birincil metabolik bir bozukluğuna bağlı olarak perifer sinirlerde ve onların omurilikten çıkan köklerinde demiyelinasyon, remiyelinasyon ve endonörial fibrozisle belirgin çekinik özellikte kalıtsal bir hastalık, kalıtsal nöropati, Tibet çoban köpeklerinin hipertrofik nöropatisi. Erken yaşlarda tüm bacaklarda felçlerle belirgindir.


hipertrofik nöropati için benzer kelimeler


hipertrofik nöropati, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'p', 'e', 'r', 't', 'r', 'o', 'f', 'i', 'k', ' ', 'n', 'ö', 'r', 'o', 'p', 'a', 't', 'i', şeklindedir.
hipertrofik nöropati kelimesinin tersten yazılışı itaporön kifortrepih diziliminde gösterilir.