hiyoit yayı

hiyoit yayı

bk. dil yayı


hiyoit yayı İng. hyoid arc

Dil yayı.


hiyoit yayı için benzer kelimeler


hiyoit yayı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'y', 'o', 'i', 't', ' ', 'y', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
hiyoit yayı kelimesinin tersten yazılışı ıyay tioyih diziliminde gösterilir.