homoiyoterm hayvanlar

homoiyoterm hayvanlar

bk. sıcak kanlı hayvanlar.


homoiyoterm hayvanlar için benzer kelimeler


homoiyoterm hayvanlar, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', 'i', 'y', 'o', 't', 'e', 'r', 'm', ' ', 'h', 'a', 'y', 'v', 'a', 'n', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
homoiyoterm hayvanlar kelimesinin tersten yazılışı ralnavyah mretoyiomoh diziliminde gösterilir.